OBS-varsel

På grunn av værforholdene i den siste tiden er det risiko for at trær kan ligge tett innpå spenningsførende kraftlinjer. Ved observasjon av slike forhold, hold avstand fra trær som ligger tett innpå kraftlinjen. Berøring av tre i kontakt med kraftlinje kan medføre livsfare. Varsle forholdet til oss umiddelbart på vakttelefon 72 42 16 03.