Du kjører E6 sørover gjennom Drivdalen opp til vegen som tar av til Engan. Følg skilting til Magalaupet Camping. Eieren av campingplassen anbefaler parkering på plassen overfor hytta du ser på høyre side etter at du har kommet over Skreabrua.

Følg gårdsveien oppover. I det første krysset tar du veien til venstre mot Høgvamran. Like før veien flater må du se etter en rød trefjøl på høyre side av veien. Den er forma som en pil. Herfra følger du merka stig opp på sørsida av Skreabekken. Til å begynne med er terrenget kupert, men lettgått. Opp lia blir det både bratt og tungt. Heldigvis er det snart unnagjort, og du får lønn for innsatsen. Det blir flatere, og du kommer inn i en gryteaktig dal med bratte sider.

Velkommen til Heggvollbotten! Vi har to ulike forklaringer på hvordan denne dalbotnen er blitt til. Den ene er at en svær jutul som kom ruggende langsetter fjellet, måtte sette seg bent ned for å se hvor vakkert det var nedi dalen. På det viset ble fjellet presset sammen til et sete. En annen forklaring er at det har dannet seg det geologene kaller en botnbre. Denne har gravd seg ned i bakkant og på sidene, og presset massene fram slik at det ble en kort dal med bratte kanter og åpning i framkant. Dersom du går helt inn, vil du finne to små idylliske tjern. Her er det godt å sette seg ned og ta fram nista og kjenne roen i naturen

Etter en god pause bør du gå et stykke ut fra botnen før du svinger opp mot ryggen på sørsida. Du har gjort unna to tredjedeler av turen og har bare en kortere bratt del igjen. Når du kjenner at hjertet banker, må du stoppe og puste ut. Snu deg og nyt utsikta. Det er nå kort veg igjen før du er oppe ved Blakkhaugtjønna.

Her er det mye interessant å oppleve. På nordsida av tjørna er et naust som nylig er restaurert. Det er åpent. Om du ønsker, kan du ta en tur inn og koke kaffe. Karene som bygde naustet for vel 80 år sia, satte ut fisk i tjørna. Etter første vinteren fant karene død fisk ved vannkanten og i vannet. De mente at snømassene hadde presset isen ned mot botnen. De rodde da ut stein og murte opp varder i vatnet for å holde isen oppe!

Langt tilbake i tida ble det lagd fangstgraver for rein mellom tjørna og kanten ned mot Heggvollbotnen. Disse kulturminnene forteller oss om ei tid da folk ikke gikk av veien for fysisk slit når de skulle skaffe seg matauk.

Nyttig informasjon:
Kart: OPPDAL 1520 III
Lengde: ca 4 – 5 km
Tid opp: 2 – 3 t