Vinters tid bør du parkere i Ångarden. Spør folka på gården om isforholda på Ångardsvatnet før du legger i vei. Er isen utrygg, må du gå fram til brua og følge veien mot Sandøya. Fortsett oppover på vestsiden av Sandåa til du er kommet over tregrensa.

Kryss over Sandåa og hold retninga mot sør til vann 1284, før du tar sørøstover til vann 1443. Ta opp den smale ryggen som ligger mellom vann 1443 og 1364. Etter en noe bratt og smal start er du snart oppe på et flatere og bredere område der du går fram til den store varden på toppen. Gratulerer! Du er nå 1700 moh. Her må du ta tid til å se deg godt omkring. Du ser fjell på fjell i den sentrale Trollheimen, Innerdalsfjella, Dovre og Skrymtheimen.

Nedkjøringa kan følge samme vei, eller du kan ta over Svartdalskollen og ned mot Indre Grynningsvatnet før du dreier framover mot Sandådalen og følger denne ned til Sandøya.

Dette er en grei tur i godvær. Da er det lett å orienteres seg mot Tinden som en ser framfor seg på turen opp.

Det er forholdsvis jevn stigning heler veien oppover, men så får en også tilsvarende nedkjøring som belønning for strevet.

Det er viktig å lytte til værvarselet før du legger i veg. Mange har opplevd skikkelig uvær i dette området. Vinden kan ta godt og gjøre turen til en nifst opplevelse. Værskiftet kan komme fort, så ha med deg både kart, kompass og skikkelige fjellklær.

Nyttig informasjon:
Kart: ROMFO 1420 II Høydeforskjell: 1100 m
Lengde: 12 km
Tid opp: ca 4 t opp (med feller)