Du bør ha noen som kan kjøre deg opp Ålmdalen, og hente deg på Driva om ettermiddagen. Den beste plassen å starte selve sykkelturen fra er ved Ålmtjørnan. Her er det et viktig vannskille. Du ser tre tjørner, ei lita i midten og to større. Fra den vestre tjønna renner vatnet ut i Sunndalsfjorden. Fra den som ligger mot øst har vatnet den lange veien helt til Oslofjorden. Du sykler lett inn til Orkelsjøen. Den tilhører Orklas kilder. Vatnet fra dette området renner til Trondheimsfjorden. Du sykler videre langs østbredden av Orkelsjøen og svinger sørover mot Hånnåbekksætri. Veien ender ved setra. Du vasser eller sykler over Hånåbekken og føller en halvferdig vei de to kilometerne fram til Orkelkroken. Veien er sperret med en kjetting som markerer at den er stengt for motorkjøretøy.

I Orkelkroken gjør Orkla en stor krok. Terrenget er vidt og åpent. Arkeologene har slått fast at det i området har vært en steinalderboplass som var i bruk allerede for 8 – 9000 år siden. Ei tid da innlandsisen ennå dekket deler av landskapet. I samme område er det funnet furustokker i myrer og tjern. Det gir oss et bilde av skiftende tider. Orkelkroken ligger 970 moh og avstandene til mer siviliserte strøk er stor. Nærmere vår tid (fra ca 1860) levde en mann som ble kalt Karisen her inne i 20 år.

Dette er noe du kan reflektere over idet du trår videre mot Såtålia, som er ei Folldølsseter på Oppdalsgrunn. På setra er det geiter. Det kan være mulighetene for påfyll med kraftig seterkost. Veien videre mot demningen på Fundin (Unndalsvatnet) er lett. Pass på å holde til høyre i kryss slik at du ikke havner i Folldalen. Etter at du har passert krysset med veien fra Dalholen kommer du til Flåman som er et idyllisk område med seter og hytter langs en lang arm fra Fundin. Du passerer fylkes og kommunegrensa og er tilbake i Oppdal etter å ha kjørt flere kilometer i Folldal kommune. Bilveien ender ved Bekkelægret.

Først på 1800 tallet var det mye ulv, bjørn, gaupe og jerv i fjellet, samtidig som ørneflokkene kunne være plagsomme. Sauene måtte derfor gjetes. Bekkelægret var et av lægrene som ble anlagt på den tida.. Senere ble Bekkelægret oksehamn og fra 1926 hesteavlsseter. Mange fine avlshopper er blitt bedekt av kjente hingster her inne i østfjella.

Fra Bekkelægret er det en par tre kilometer med dårlig sykkelvei. Du passerer Haugtjørnin og kommer på seterveien som går nordover langs Vesle Elgsjøtangen til Veslvonskaret. Derfra triller du lett ned Vinstradalen. Vinstradalen er en fager seterdal. Kalkrik grunn gjør at det vokser godt. Det er rik fjellflora i dalen, og det er mye gras til dyra som beiter. To av de 20 setrene i dalen er i drift i dag. Du kommer først til Ryphussætrin der du kan stoppe og gå inn i refugiet. Dette er sett i stand for å gi Pilegrimer og andre fjellvandrere et hvilested. Er du på tur i setersesongen kan du stikke over til setra på andre sida av elva og kjøpe smør eller ost.

Lenger nede i Vinstradalen kommer du til Kjelda med krystallklart og helsebringende vatn. Drikk av dette vatnet og fyll gjerne opp de flaskene du har med deg. Det skal godt gjøres å få bedre drikke enn dette kildevatnet.

Når du passerer Holsætra har du en liten motbakke opp til Brustølen der den andre setra som er i drift ligger. Det er ei fin og svært levende seter med mange dyr. Du trenger tid for å oppleve denne. Hit kan du ta turen en annen dag i lag med guide fra OPPDAL NATUR. Et kort stykke etter Brustølen er det ei bru over Vinstra.

Selv om du ser mye fra sykkelsetet, bør du stoppe og gå av sykkelen for å få et inntrykk av juvet nedenfor brua. OPPLEV OPPDAL starter sin juvvandring med å fire deltagerne ned de 40 m fra brua til elvedalen. Juvvandring er en aktivitet som passer for de som liker sterke opplevelser.

De siste kilometerne ned til Driva er det mer om å gjøre å ha gode bremser enn å tråkke så mye. Har du skyss fra Driva, har du planlagt det hele godt. For etter denne turen vil det være en nedtur å sykle i trafikken på E6 mot Oppdal.

Du har gjort en sykkeltur på en sju åtte mil, og er sikkert litt støl, men framfor alt svært glad over å ha gjennomført denne flotte rundturen. Takk for følget.

Interessert i juvvandring: www.opplev-oppdal.no

 

Nyttig informasjon:
Kart: EINUNNA 1519 I
Lengde: Flåen – Orkelkroken: 15 km, Orkelkroken – Fundin: 17 km, Fundin – Bekkelægret: 10 km, Bekkelægret – Vetlvonskaret: 10 km, Vetlvonskaret – Driva: 20 km