Du tar av fra E6 på Fagerhaug og kjører Gamle Kongevei mot Oppdal. Etter om lag 3 km kommer du til Grytdalsveien (bomvei). Om sommeren kan du kjøre en strekning på 9 km inn til elva Gryta der veien svinger brått til høyre. Parker like etter du har kjørt over brua ned for oppkjørselen til Rimolsætra. Følg veien noen hundre meter opp til du er på høyde med setra. De som setret her tidligere var fra Rimol på Melhus. Sannelig en lang setervei. Det gir oss et perspektiv på forandringa som er skjedd, når vi vet at de brukte fire dager når de flyttet med dyrene fra Melhus til denne setra.

 

Stigen opp mot Småtta og Grythatten går langs Hestbekken. Ved bekken er det mange fine idyller, og i småkulper kan en vaske ansiktet i friskt fjellvatn. Du kan også se fine planter på den kalkrike grunnen opp langs bekken. Det du oppleverer underveis, kan ha like stor verdi som å nå toppen. Så ha det ikke travlere enn at du får glede av disse idyllene på vegen oppover.

Når du nærmer deg Småtta som er navnet på skaret mellom Grythatten og Trollhytta kommer du til ei gjeterbu. Denne bua er ei kvilebu for de som sanker sammen sauene om høsten. I Småtta var det fra 1800 tallet og fram til først på 1900 tallet et skiferbrudd. Her kan du finne rester av arbeidsbrakka, tilhogde hyller og litt tilhogd takstein. Flere hus i Oppdal ble dekt med takstein fra Småtta.

Fra Småtta til Grythatten følger du ryggen mot sør. På toppen er det en stor varde og i denne er det plassert ei vardekasse. I boka kan du se hvor mange som har vært på toppen. Og det er god plass til å skrive navnet ditt.

Ønsker du å gå en annen vei ned, kan du følge ryggen mot sørøst.. Pass på at du ikke kommer for langt ned før du tar østover mot stigen. Kommer du for lang ned blir det både vått og tungt å gå i myrene. Når du kommer til stigen er det kort veg ned til Gryta der du parkerte bilen.

Før du setter deg inn i bilen bør du ha litt omtanke for musklene som har jobbet hardt under turen. Noen tøyningsøvelser vil være god pleie. Belønningen du får tilbake er at du blir mindre støl og at du snart er i stand til å ta en ny fin fjelltur. Det er vel ennå noen turer du kan tenke deg å ta? Har du lyst på en god matbit kan Oppdalsporten på Fagerhaug være det naturlige stoppested på veien heim.

Tur på ski. Området Grytdalsskaret – Grythatten er også svært fint til turer på ski. Veien er brøyta forbi Fjellskolen, nesten helt fram til toppen av Grytdalsskaret. Der er det en romslig parkeringsplass. Ta fram kartet og bli med på tur som går mot vest over ryggen på Storhøa i høyde mellom 900 og 1000 m. Så følger du høyden på 1000 m til du er kommet over Grytdalen og har Grythatten rett mot nord. Her er det fint å gå opp mot toppen. Rett nok er det noe bratt lengst oppe. Så kanskje må du ta av deg skiene det siste stykket mot toppen.


Nyttig informasjon:
Kart: INNSET 1520 II
Høydeforskjell: 760 – 1367 moh
Lengde: sommertur; 7 km
Tid opp: 2 – 3 timer