Skogrydding

Oppdal Everk AS kan bistå grunneiere med trefelling dersom det er fare for skade på linjenettet.

Skal du felle trær nærmere enn 30 meter fra våre høyspentlinjer eller i farlig nærhet av våre lavspentlinjer, må du ta kontakt med vårt sentralbord 72 40 01 75 slik at vi kan orientere deg om de farer som kan oppstå. Om nødvendig kan vi være behjelpelig med trefellingen. Vårt bidrag i slike sammenhenger er gratis, men det kreves at det gjøres avtale på oppdraget.

Er du uheldig og feller tre på en av våre linjer skal du ikke prøve å ta av treet, men umiddelbart ta kontakt med oss på
vakttelefon 72 42 16 03.

Skader på linje kan medføre erstatningsansvar.

Vakttelefon

Tlf: 72 42 16 03