Nettilknyttning

I forbindelselse med bygging av nye bygg og disse skal ha nettforsyning fra Oppdal Everk, kan skjemaet "Bestill Nettilknyttning" benyttes.

Fyll ut alle feltene som det finnes opplysninger om. Vi vil etter vært kunne sende ut informasjon både via SMS og E-post.
(Hendelser på nett, planlagt strømstans etc.)

Vi vil etter å ha mottatt skjemaet sende ut "Avtale om nettilknyttning og anleggsbidrag".
(avtalen og betaling av anleggsbidrag må være i orden før strømmåler kan monteres)

Den installatøren dere velger til installering, skal sende inn melding om ny installasjon. Denne meldingen vil også fungere som en bestilling av nettilknyttning. Den kommer noen ganger like før tilkobling ønskes, og avtale/betaling av anleggsbidrag er ikke i orden.

Bestill nettilknytning