Kabelpåvisning

Ta kontakt med oss før du graver, så hjelper vi deg! Oppdal Everk påviser strømkabler, kabelTV-og fiberkabler i Oppdal. Hjelp oss med å opprettholde den gode leveringssikkerheten ved å ta kontakt før du graver

Kabelpåvisning

Kabelpåvisning er offentlig pålagt. Med å samordne kabelpåvisning for strømkabler, KabelTV og fiberkabler betyr dette en forenkling for dem som graver, og bidrar til å sikre de store verdiene som ligger i bakken.

Oppdal Everk vil utføre påvisning innen 48 timer fra varsling på virkedager.

Hvordan bestille?

Ved små eller store gravearbeider Kontakt Oppdal Everk før du graver
Telefon 72 40 01 75
Telefaks: 72 40 01 90

Feilmelding

Eventuelle skader meldes til vakttelefon: 72 42 16 03. Den som forvolder graveskade er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på nettet, kompensasjon for ikke levert energi til berørte kunder, og eventuelle skader på 3.parts eiendom.

OBS!

Følgende infrastruktur er ikke omfattet av Oppdal Everk sin påvisningstjeneste:
- Telekabler, behov varsles til 09146
- Vann & avløp, behov varsles til 72 40 16 50
- Interne kabler til kunder.

Bestill kabelpåvisning