Byggestrøm

Hvis du skal bygge og du trenger provisorisk strømforsyning, kan du leie byggeskap av oss.
For å få en sikker tilkobling og en brukervennlig plassering, monterer vi normalt byggeskapet på et eget stativ, uten tillegg i prisen.
Byggeskapet skal under bruk være montert på eget stativ eller på annet egnet sted. Eventuelle skader som oppstår er leietakers ansvar og vil bli krevd erstattet. Leietaker skal også påse at byggeskapet er plassert slik at den ikke kan medføre skade på personer, dyr eller eiendom. Instruks for bruk av byggeskapet må følges. Samsvarserklæring oppbevares av Oppdal Everk AS.

Byggeskap bestilles i god tid før ønsket levering.
Ved leie av byggeskap inngår følgende priselementer:

Byggestrømtariff inkl.avg.

Energi Spotpris m/påslag
Nettleie 68,725 øre/kWh
Skapleie Kr 87,50 pr uke
Montering / demontering Kr 2.875,-

NB! Dersom leietager holder eget byggeskap, bortfaller ukeleie, men det kommer et tillegg på kr. 800, eks. mva (kr. 1000,- inkl. mva) på grunn av merarbeid (kontroll av skap, målermontasje, mm).
Bestilling og avbestilling skjer ved å fylle ut skjema.

Bestill byggestrøm