STRØMSTANS 15.06.2016

Det blir strømstans i området Stubban-Holda-Pøta og Veslsætra Onsdag 15.06.2016 kl. 10:00 og ca. 2 timer. Dette pga. nødvendig arbeid på høyspentnettet.