STRØMFEIL 02.10.17

Alle berørte kunder skal nå ha fått tilbake strømforsyning. Årsak var feil på høyspent bryterpunkt. Utbedring av feil pågår. Vi forventer ikke at flere kunder skal bli berørt av denne feilen.