Hva gjør du ved strømbrudd?

Ved strømbrudd:

Sjekk egne sikringer / hovedsikringer.
Hovedsikring kan være plassert på loft/kvist/kjeller eller sikringsskap.

Finner du ikke feil på egne sikringer så ta kontakt med Tensio OEV.
Vakttelefon: 72 42 16 03