Tilbake

STRØMBRUDD 18.8.17

Strømbruddet i kveld omfattet store deler av Midt-Norge. Feil er lokalisert til trafostasjon i Orkdalsområdet. Feil vedvarte i ca 30 minutter før nett ble omkoblet og stabil forsyning ble gjenopprettet.

I Oppdal har alle våre kunder blitt berørt, med unntak av de som får forsyning fra Lønset. Vi beklager de ulemper dette har medført.