OMGJØRING I SILDREVEGEN

Oppdal Kommune sanerer vann og avløp i Sildrevegen. I den forbindelse gjør vi om på strømforsyningen til kunder i dette området. Deler av luftlinjer tas ned og erstattes med kabler. Ny transformatorkiosk skal også monteres. Dette medfører økt kapasitet og forsyningssikkerhet for dette området i fremtiden.