Strømstans

Det blir strømutkobling fra Ørstad til Nestavollan torsdag 2.6.2016 fra kl. 21:00. Utkoblingen vil vare i ca. 2,5 timer. Grunnet nødvendig arbeid på høyspentnettet.