Filosofi

A/S Oppdal Everk skal være en kundeorientert, miljøbevisst og konkurransedyktig leverandør av energi og nett-tjenester.

  • Kvalitet og pris skal gi selskapet fornøyde kunder, god inntjening og akseptabel avkastning for eierne.
  • Everket skal være en resurs i lokalsamfundet og tilby tjenester og samarbeide med lokalt næringsliv.
  • Vi skal satse på kontinuerlig forbedring i alle deler av virksomheten for å gi våre kunder de tjenester som etterspørres.
  • Vi skal samarbeide med andre aktører og naturlige samarbeidspartnere som vil styrke selskapet.
  • Vi skal gjennom en aktiv personalpolitikk legge til rette for en positiv utvikling og anvendelse av menneskelige resurser og kvalifikasjoner.
  • Personalpolitikken skal være preget av omsorg og trygghet for ansatte.
  • Vi skal ha motiverte medarbeidere og godt arbeidsmiljø som vil bidra til å styrke Everkets anseelse utad.