Om oss

Aksjeselskapet Oppdal Everk vart stiftet 4. mai 1932 med en aksjekapital på 93.000,- fordelt på 186 aksjonærer. Alt i mars 1933 var verkets nye kraftstasjon i Vindøla klar til å forsyne abonnentene med strøm.

Svein Vognild var Everkets første daglige leder, og ble ansatt i 1934. Da han døde i 1974 hadde han 40 års virke bak seg i Everkets tjeneste.

Fram til 1996 var Everket eid av mange lokale private aksjonærer (49 %) og Oppdal kommune (51%). I 1996 fikk Everket en ny stor eier da Hafslund ASA kjøpte 47,35 % av aksjene fra de private eierne. Ved årsskiftet 2003/2004 kjøpte Oppdal kommune Hafslund's aksjepost slik at kommunen eide 98,36 % mens øvrige aksjer er eid av 12 private aksjonærer. I 2006 er alle aksjer overtatt av Oppdal kommune som nå er eneeier.

Før Everket kom i drift hadde det vært en nokså omfattende utbygging av gårds- og grendakraftverk, noe som kan sies å være første fase i Everkets historie. Den andre fasen startet i 1932 med dannelsen av Oppdal Elektrisitetsverk. Trinn for trinn ble linjenettet utbygd, og på 60-tallet var hele bygda forsynt med elektrisitet fra Everket. Med det var 'eventyret' om småkraftverkene over.
I 1947 ble det vedtatt i generalforsamlingen å gå inn for bygging av ny kraftstasjon i Festa med inntil 4000 hk. Dette under forutsetning av en rimelig leiekontrakt av fallrettighetene med Staten. Da kraftverket vart satt i drift våren 1951 hadde det kostet nærmere 2,8 mill. kroner.

I 1963 satte fylkesutvalget ned en nemnd for å vurdere en samordning av elforsyningen i Sør-Trøndelag. Dette førte til at Sør-Trøndelag Kraftselskap vart opprettet i 1969. Sør-Trøndelag Kraftselskap og Møre og Romsdal Fylke hadde da i fellesskap fått konsesjon på å bygge ut Driva Kraftverk og regulere området ved Gjevilvatnet.
Da Driva Kraftverk ble satt i drift i 1973 ble vassføringa til Festa Kraftstasjon så liten at stasjonen ble nedlagt og maskiner og utstyr ble solgt. Everket disponerer i dag 7,5 % av totalproduksjonen i Driva Kraftverk.

I 1991 ble ny Energilov innført, og bransjen fikk nye regler og økonomiske rammer å forholde seg til. Etter hver ble omsetning av kraft konkurranseutsatt, og tilbud og etterspørsel bestemmende for kraftprisene. Formålet med ordningen var bl.a. at denne skulle frembringe ny kraftproduksjon til industri og privatforbruk samt redusere kostnadene for kundene.
Etter hvert som aktiviteten ved Everket økte ble lokalene i Oppdal sentrum for små, og i 1997 flyttet selskapet inn i nye lokaler på Industriområdet.