Nettleie privat

Priser for 2019:

Nettleie priser gjeldende fra 01.01.2019 inkl avg.
(gjelder inntil kunngjøring om endring)

Bolighus - Hytter

Fastbeløp: 2.500,00 kr pr år.

Nettleie pr kWh:
01.01.19 - 01.04.19 – 49,98 øre/kWh
01.04.19 - 01.07.19 – 48,41 øre/kWh
01.07.19 - 01.10.19 – 48,41 øre/kWh
01.10.19 - 01.01.19 – 49,98 øre/kWh

Nettleien har økt på grunn av økte kostnader for å få levert strøm inn til Oppdal (regionalnettet).

Avgifter inkludert i tariffene:
Forbruksavgift til staten: 19,788 øre/kWh
Avgift til energifondet: 1,25 øre/kWh

Alle priser er inkl mva.

 

Priser for 2018:

Nettleie priser gjeldende fra 01.01.2018 inkl avg.
(gjelder inntil kunngjøring om endring)

Bolighus - Hytter

Fastbeløp: 2.187,50 kr pr år.

Nettleie pr kWh:
01.01.18 - 01.04.18 – 47,64 øre/kWh
01.04.18 - 01.07.18 – 45,54 øre/kWh
01.07.18 - 01.10.18 – 45,54 øre/kWh
01.10.18 - 01.01.19 – 47,64 øre/kWh

Avgifter inkludert i tariffene:
Forbruksavgift til staten: 20,725 øre/kWh
Avgift til energifondet: 1,25 øre/kWh

Alle priser er inkl mva.