Nettleie næring

Punkttariffer

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2019.

Kundegruppe

Nettnivå

Anmerkninger

Fastledd

Energiledd øre/kWh

Effektledd kr/kW

Kr

Enova kr

1.1.19 – 1.4.

1.4 – 1.7.

1.7. – 1.10.

1.10 – 1.1.20

0-200 kW

Over 200 kW

Gårdsbruk næring

5

NH4

2000

800

23,15

21,90

21,90

23,15

Liten næring

5

NT4

2750

800

23,95

22,47

22,47

23,95

Næring m/effektmåling

4-5

NT3

6750

800

11,80

11,80

11,80

11,80

553

405

Nettleien har økt på grunn av økte kostnader for å få levert strøm inn til Oppdal (regionalnettet).

Tariff for byggeskap

Nettleie: 42,2 øre/KWh

Ved leie av byggeskap fra Oppdal Everk AS kommer i tillegg til nettleie

Leie av skap: kr. 70,00 pr. uke
Gebyr for montering og demontering kr. 2 300,00 pr. skap
Provisoriske anlegg belastes etter regning

Inkludert i tariffene

Punkttariffer gjelder for transport av elektrisk energi i nettet fra produsent til kunden.
 Elektrisk tap i nettet er inkludert i tariffene. Leie av måler er inkludert.

Avgift til Energifondet (Enova)

Husholdning/hytter: 1,0 øre/kWh eks. merverdiavgift er inkludert i tariffene.
Næring: kr 800,-/målepunkt pr år eks. merverdiavgift (i fastledd).

Avgifter

Prisene er eks. merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter. 
Forbruksavgift til staten, 15,83 øre/kWh eks. merverdiavgift, kommer i tillegg for kunder som ikke er berettiget til redusert sats.
 Forbruksavgift redusert sats: 0,50 øre/kWh (gjelder industri og bergverk). Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter.

Oppsigelsestid

Dersom ikke annen avtale er inngått gjelder en måneds oppsigelsestid på overføring av kraft.