Nettleie næring

Punkttariffer

Nettleiepriser gjeldende fra 01.01.2018.

Kundegruppe

Nettnivå

Anmerkninger

Fastledd

Energiledd øre/kWh

Effektledd kr/kW

Kr

Enova kr

1.1.18 – 1.4.

1.4 – 1.7.

1.7. – 1.10.

1.10 – 1.1.19

0-200 kW

Over 200 kW

Husholdning/hytter

5

NH4

1750

 

21,53

19,85

19,85

21,53

   

Gårdsbruk næring

5

NH4

1750

800

20,53

18,85

18,85

20,53

   

Liten næring

5

NT4

2500

800

21,30

19,70

19,70

21,30

   

Næring m/effektmåling

4-5

NT3

6500

800

9,10

9,10

9,10

9,10

515

380

Priser for 2017 var de samme som for 2018 i tabellen overfor.

 

Tariff for byggeskap

Nettleie: 38,4 øre/KWh

Ved leie av byggeskap fra Oppdal Everk AS kommer i tillegg til nettleie

Leie av skap: kr. 70,00 pr. uke
 (2017: kr. 60,00 pr. uke)
Gebyr for montering og demontering kr. 2 300,00 pr. skap (2017: kr. 1 800,00 pr. skap)
Provisoriske anlegg belastes etter regning

Inkludert i tariffene

Punkttariffer gjelder for transport av elektrisk energi i nettet fra produsent til kunden.
 Elektrisk tap i nettet er inkludert i tariffene. Leie av måler er inkludert.


Avgift til Energifondet (Enova)

Husholdning/hytter: 1,0 øre/kWh eks. merverdiavgift er inkludert i tariffene.

Næring: kr 800,-/målepunkt pr år eks. merverdiavgift (i fastledd).

Avgifter

Prisene er eks. merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter. 
Forbruksavgift til staten, 16,58 øre/kWh (2017: 16,32 øre/kWh) eks. merverdiavgift, kommer i tillegg for kunder som ikke er berettiget til redusert sats.
 Forbruksavgift redusert sats: 0,48 øre/kWh (gjelder industri og bergverk). Det tas forbehold om endring i offentlige avgifter.

Oppsigelsestid

Dersom ikke annen avtale er inngått gjelder en måneds oppsigelsestid på overføring av kraft.