Tilbake

Nasjonalparkene

Nasjonalparkene-01-1140x445

Stiftelsen  informerer om Rondane, Dovre og Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalparker og andre verneområder i denne regionen. Den sprer informasjon om naturressurser og natur- og kulturhistoriske verdier og bygdenes bruk av disse ressursene. Via samarbeidsavtaler har vi bygget opp fire nasjonalparksentre og to nasjonalparkinfoer for publikumsbesøk. Det samarbeides med Norsk villreinsenter og Pilegrimsenteret om informasjonstiltak på Hjerkinn. Vi  tar initiativ og deltar i prosjekter for miljøbasert næringsutvikling.

Les mer her: www.nasjonalparker.org