Spennings- og leveringskvalitet

Kraftsystemet er et system som alltid må være i balanse med hensyn til forbruk og produksjon. Siden forbruk og produksjon varierer, vil også verdiene på strøm, spenning og frekvens hos deg som kunde variere med tiden. Oppdal Everk har som nettselskap et ansvar for at leveransen til kundene er innenfor gitte grenseverdier. Dette refereres til som spenningskvalitet eller leveringskvalitet- og pålitelighet.

Kvaliteten på elektrisiteten er svært viktig for at elektrisk utstyr og apparater skal fungere godt. Redusert leveringskvalitet kan blant annet føre til feilfunksjon, havari og økonomisk tap for alle som er tilknyttet kraftsystemet.

For å sikre at alle som bruker elektrisk kraft i Norge skal få en tilfredsstillende leveringskvalitet uavhengig av hvor i landet man bor, har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utarbeidet forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL). Forskriften definerer bestemte grenseverdier for parametere knyttet til spennings- og leveringskvalitet. Den angir også de plikter og rettigheter man har, både som kunde og nettselskap.

Helt konkret skal nettselskapets leveranse alltid
- ha spenning på 230 V for IT-nett eller 400 V for TN-nett, ± 10 % i tilknytningspunktet.
- ha en frekvens på 50 Hz, ± 2 %.

Forskriften beskriver også grenseverdier for:
- Overharmoniske spenninger
- Spenningsusymmetri
- Flimmerintensitet
- Kortvarige overspenninger, underspenninger og spenningssprang

Hva gjør jeg som kunde dersom jeg opplever redusert leveringskvalitet?

Dersom du opplever redusert leveringskvalitet ønsker vi at du tar kontakt med oss innen rimelig tid, slik at vi kan identifisere problemet og utbedre årsaken.

Ved henvendelse om spennings- og leveringskvalitet ønsker vi at du fyller ut et skjema som beskriver de problemene du opplever så nøyaktig som mulig.

Digitalt skjema finner du under her. Du kan også laste ned skjemaet her og skrive det ut i papirformat. Avtal gjerne et besøk i våre lokaler for en uformell prat om de problemene du opplever, så vil vi hjelpe deg etter beste evne.

Henvendelsesskjema

Gateadresse

Postnr

Sted

E-post

Telefon

Dato utfylt

Bakgrunn for henvendelse

Tidspunkt og varighet

Konsekvens/øvrig informasjon