Leveringsplikt - Kraft fra nettselskapet

Alle nettselskap er gjennom energiloven pålagt å levere kraft inntil kunden har inngått kraftleveringskontrakt med en kraftleverandør.
Når kunder uten kraftleveringskontrakt blir tilkoblet nettet, vil disse bli registrert på leveringsplikt(ventetariff) og fakturert for kraft fra nettselskapet.
ICOSe også NVEs standardbrev.

Når Oppdal Everk leverer kraft på leveringsplikt koster det de 6 første ukene elspotpris pluss et påslag på 3,5 øre/kWh (inkl. mva). Etter 6 uker øker prisen til elspotpris pluss et påslag på 18,75 øre/kWh (inkl. mva).
Vi gjør oppmerksom på at kraft levert på leveringsplikt er dyrere og ikke ment som en permanent løsning.
Ta derfor straks kontakt med kraftleverandøren for å inngå en ordinær kraftleveringskontrakt.

Hvordan unngå å få kraft levert på leveringsplikt

Ved å inngå avtale med kraftleverandør før du bestiller nettleie vil du kunne få levert kraft fra kraftleverandøren fra første dag.

Velg kraftleverandør

Oversikt over kraftleverandører finnes på Konkurransetilsynets nettsider eller i liste nederst på denne side.

Bestilling av strøm ved flytting kan også ordnes av kraftleverandør. Du må inngå avtale med den kraftleverandøren du velger. Kraftleverandøren vil deretter ordne resten for deg.
Kraftleverandøren trenger opplysninger om deg og aktuelt målepunkt.

  • Målepunkt-ID og eventuelt målernummer
  • Sluttbruker sitt navn og postadresse
  • Anleggs- og fakturaadresse, dersom disse er ulik postadresse
  • Måleravlesning i perioden 20 - 6 dager før flyttedato eller dato for leverandørbytte

Oversikt over kraftleverandører i Oppdal Everk sitt nettområde

Pr.14.04.2011

A/S Svorka Energiverk 6656 SURNADAL
Bane Energi 2308 HAMAR
Barents Energi As 9800 VADSØ
Eidsiva Energi Omsetning As 2326 HAMAR
Elkraft As 1473 SKÅRER
Enteca AS 4801 ARENDAL
Fjordkraft As 5845 BERGEN
Fortum Markets As 19047 STOCKHOLM-ARLANDA
Gauldal Energi As 7291 STØREN
Gudbrandsdal Energi As 2639 VINSTRA
Hafslund Direkte 0247 OSLO
Hallingkraft As 3571 ÅL
Helgelandskraft 8650 MOSJØEN
Hurum Kraft/Energiverk 3482 TOFTE
Ishavskraft As 9506 ALTA
Los As 4606 KRISTIANSAND S
Luster Energiverk As 6868 GAUPNE
Lyse Handel As 4069 STAVANGER
Lærdal Energi AS 6886 LÆRDAL
Midt-Norge Kraft As 7101 RISSA
NTE Marked AS 7700 STEINKJER
Nordmøre Energiverk As 6503 KRISTIANSUND N
NorgesEnergi 4665 KRISTIANSAND S
Oppdal Everk AS 7340 OPPDAL
Reitan Servishandel AS 5072 BERGEN
Røros Elektrisitetsverk A 7361 RØROS
Sea Norge As 3173 VEAR
Shell Energy 5072 BERGEN
Sks Kraftsalg As 8205 FAUSKE
Statens Vegvesen 5072 BERGEN
Statoil El-Bedrift 4035 STAVANGER
Stranda Energiverk As 6200 STRANDA
Sunndal Energi As 6600 SUNNDALSØRA
Tafjord Marked AS 6025 ÅLESUND
Telenor Eiendom Holding AS 5072 BERGEN
Telinett Energi As 566 OSLO
Total Energi Asa 6901 FLORØ
Trondheim Energi Kraftsalg AS 216 OSLO
TrønderEnergi Kraft AS 7496 TRONDHEIM
Tussa Energi As 6150 ØRSTA
Ustekveikja Energi As 3580 GEILO
Valdres Energiverk As Kraft 2900 FAGERNES