Lokal energiutredning for Oppdal 2010

Utredningen foreligger i PDF-fil

Offentlig infomøte vedrørende energiutredningen blir avholdt etter nermere info om dato.

Utredning i PDF-format

Lokal Energiutredning for Oppdal 2010