Elsikkerhet

Elsikkerhet - Kostbart og farlig å opptre som hobbyelektriker

Eier/bruker av elektriske anlegg og elektrisk utstyr har selv ansvaret for at dette til enhver tid er forskriftsmessig, og at det brukes i samsvar med produsentens anvisninger. Forsøk imidlertid ikke å opptre som hobbyelektriker. Det kan være både farlig og kostbart. Det er kun virksomheter som er registrert i DSBs sentrale register over virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, som har lovlig adgang til å utføre og vedlikeholde elektriske anlegg. Registeret er tilgjengelig for alle på www.dsb.no.

Det kan bli kostbart å opptre som hobbyelektriker ved å forsøke å gjøre jobben selv, eller sette den bort til en tilfeldig ”multihåndverker”, i stedet for å sette arbeidet bort til en godkjent installatørbedrift. De mest graverende feilene som Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) avdekker, er oftest resultat av slike ”kostnadsbesparende” løsninger. Selv om installasjonsmateriell, for eksempel varmekabler, kan kjøpes av hvem som helst, så er det kun registrerte virksomheter som kan installere materiellet. Utsalgsstedene er pålagt å informere kjøperen om dette, før kjøpet gjøres. Det er heller ikke adgang til å installere materiellet selv for deretter å be en godkjent installatørbedrift om å koble det til anlegget i huset. Det er brudd på forskriftene.
Dessuten er det ingen seriøse virksomheter som påtar seg ansvar for et arbeid de ikke har kontroll med utførelsen av.
Dersom du har spørsmål knyttet til ditt eget elektriske anlegg eller bruk av elektrisitet,
kan du ta kontakt med det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) ved ditt lokale everk.

Erklæring om samsvar

I henhold til fel § 12 skal erklæring om at anlegget er i samsvar med sikkerhetskravene i fel alltid overleveres eier av anlegget før dette tas i bruk. Det er utarbeidet en veiledning til utfylling av erklæring om samsvar.
For små jobber kan erklæring om samsvar sendes sammen med for eksempel fakturaen, men da ikke senere enn 3 uker etter ferdigstillelse.
I henhold til fel § 13 skal eier oppbevare erklæringen under hele anleggets levetid. Den utførende virksomheten skal oppbevare en kopi av erklæringen i 5 år etter ferdigstillelsen.

Røykvarsler

Sørg for å skifte batterier en gang i året. Sjekk hver måned at den gir signal. Det skal være
minst en varsler i hver boenhet, men flere varslere er både fornuftig, og i mange tilfeller nødvendig, pga. stengte
dører og naturlig oppdeling av boligen. Alle bør kunne høre en brannalarm. Røykvarsler bør monteres i alle soverom, noe som er ekstra viktig hvis det røykes der. Sitter du og har en spesiell plass du røyker,
er det lurt å montere en ekstra varsler der.

Tørrkoking på komfyr

Svært mange branntilløp skyldes at gryta ble glemt på komfyren. Gå aldri fra
komfyren uten at alle platene er skrudd av, og grytene dratt til side.
Det finnes komfyrvakter som varsler hvis temperaturen blir for høy.
Et branntilløp kommer aldri når du planlegger det.