Standard avtaler privatkunde

Kraftlevering i et fritt kraftmarked.
Energibedriftenes landsforening (EBL) har i samarbeid med Forbrukerombudet utarbeidet kontraktene:

  • EBL's standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning
  • EBL's standard avtale for levering av elektrisk kraft

Kontraktene forefinnes som egne hefter og kan hentes på vårt kontor mellom 07.30 - 15.00 på hverdager, eller de kan åpnes som pdf-filer nedenfor.

Netteier stiller i henhold til konsesjonsvilkårene sitt ledningsnett til disposisjon for andre som forestår elektrisitetsforsyning og for produsenter av elektrisk energi, hvilket innebærer at man som kunde fritt kan velge kraftleverandør.

Avtale i PDF-format

Standard Kraftleveringsavtale
Standard Nettleieavtale