Standard avtaler privatkunde

Kraftlevering i et fritt kraftmarked.
Energi Norge har i samarbeid med Forbrukerombudet utarbeidet kontraktene:

  • Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning
  • Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft

Kontraktene kan åpnes som pdf-filer nedenfor.

Netteier stiller i henhold til konsesjonsvilkårene sitt ledningsnett til disposisjon for andre som forestår elektrisitetsforsyning og for produsenter av elektrisk energi, hvilket innebærer at man som kunde fritt kan velge kraftleverandør.

Avtale i PDF-format

Standard Kraftleveringsavtale
Standard Nettleieavtale