ANLEGGSVIRKSOMHET VED BRUDALEN

Vi har for tiden stor anleggsaktivitet. Et av disse anleggene er fra Midtbygda Skole til Brudalen, og videre opp til Hindset. Her legges det nye høyspent- og lavspent jordkabler, samt bygges nye nettstasjoner. Dette medfører økt forsyningssikkerhet til området.