Gjennom Turbanken kan du hente ut turer som passer for både små og store.
Turene er ment å avspeile det store mangfold vi har i oppdalsnaturen.
Du kan velge mellom turer i skogkledde lier, i fine seterdaler, opp på de runde fjella i øst
eller til de skarpere fjelltopper i vest.
På turene kan du se fornminner med gamle ferdselsveier og fangstgraver og fjellgarder og setrer. Her er vakre blomster, fugler og dyr, og i de mange elver og vann er det muligheter til å få fin fisk.
Oppdal Næringsforening og blilyst:) har støttet utvidelsen av turbanken.
Turene som du finner i Turbanken, kan du også lese om i Jon Strands bok,
“40 turer i Oppdal”. Senere har Strand gitt ut ei ny turbok – “44 nye turer i Oppdal, Rennebu, Dovre og Sunndal”.
Turbøkene finner du i tillegg til turbeskrivelser, turdata, kartskisser og gode råd for sikrere og triveligere turer.

Info. om turene og behov for fjellfører: Kontakt Oppdal Turistkontor, tlf. 72 40 04 70 eller post@oppdal.com