KABELARBEID I SENTRUM

Utskifting av strømskap og montering av nytt fiber- og gatelysskap ved G-sport i dag. Årsak: Fornying og omlegging av kabler i sentrumsområdet.