STRØMAVRUDD I GJEVILVASSDALEN 30.11.2017

Avbrudd i strømforsyning til Gjevilvassdalen i dag fra 13:12 til 13:19 var av forbigående art. Forsyning er nå gjenopprettet til alle berørte kunder.