STRØMUTKOBLING 3.3.17

På grunn av nødvendig arbeid på høyspentnettet, vil det bli en strømutkobling på Driva fredag 3.3.17 kl. 10:00. Utkoblingen vil vare i ca. en time.