Tilbake

STRØMUTKOBLING 29.6.2017

På grunn av nødvendig arbeid på høyspentnettet, blir det en strømutkobling fra Skardbekken til Nestavollan torsdag 29.6.2017. Utkoblingen foretas kl. 09:00 og vil vare i ca. 30 minutter. Berørte kunder skal ha fått varsel per SMS.