STRØMUTKOBLING FREDAG 26.5.17

På grunn av nødvendig arbeid på høyspentnettet vil det bli en strømutkobling fredag 26.5.17 kl. 09:30. Utkoblingen vil vare i ca. 3 timer. Berørt område er fra Krossvegen til Losvollen.