STRØMBRUDD 25.10.17

Strømbrudd i dag, onsdag 25.10.17 ca. kl, 12:00, berørte mange kunder i Oppdal. Årsak er feil på 66 kV forsyning fra TrønderEnergi sone sør inn til Oppdal.