Tilbake

STRØMUTKOBLING MANDAG 27. MAI 23:00

Grunnet utskifting av en nettstasjon i Høgmovegen vil det bli foretatt en strømutkobling mandag 27. mai klokken 23:00 med en varighet på ca. 6 timer. Berørte kunder skal ha fått utsendt SMS. Se også kartskisse med berørt område. Vi beklager de ulemper dette medfører for våre kunder.