STRØMUTKOBLING ONSDAG 23.11.16

På grunn av nødvendig arbeid på høyspentnettet vil det bli en strømutkobling onsdag 23.11.16 fra Detlia til Gråurda kl. 10:00. Utkoblingen vil vare i ca. 3,5 time.