Strømstans 22.7.16

Det blir foretatt utkobling ved Egga fredag 22.7.16 fra 10:00 og ca. 1,5 time. Dette grunnet nødvendig arbeid på høyspentnettet.