Utført arbeid 22.6.17

I forbindelse med utkobling 22.6.17 har vi ved Vollan demontert en trafo i mast, bygd om arrangementet og flyttet over eksisterende kunder slik at de nå får forsyningen sin gjennom jordkabel. Dette medfører en sikrere strømforsyning til kunder i dette området. Våre montører fikk utført jobben innen varslet utkoblingstid.