KABELANLEGG I STORLI

Vi er godt i gang med legging av ny høyspentkabel i Storli. Det er ca. 1,2 km som skal legges fra Bortistu og nordover. Dette gjør at det er flere hytter i Storlidalen som får strøm etter hvert.