ANLEGGSVIRKSOMHET I OPPDAL

Oppdal Everk har et høyt aktivitetsnivå på anleggsvirksomheten i år. Et titalls kabelprosjekter av forskjellig størrelse har gjort at graveentreprenørene i Oppdal har hatt mye å gjøre, og på det meste har det vært fem gravemaskiner i sving for oss fra forskjellige firma i Oppdal. I tillegg har også andre aktører graveprosjekter der vi deltar med kabler i grøft. Vi nærmer oss høstsesongen, og har fortsatt flere prosjekter som skal gjennomføres før det blir vinter.