Tilbake

Nettutfall 17.1.19

Kortvarig utfall torsdag 17.1.19 ca. kl. 08:20 berørte store deler av Trøndelag. Årsak er foreløpig ukjent.
Oppdatering:
Årsak er trolig relatert til hendelse ved Hydro på Sunndalsøra.
https://www.adressa.no/nyheter/moreromsdal/2019/01/17/Brann-i-trafo-ved-Hydro-aluminium-18260775.ece