KRAFTIG VIND 15. OG 16.1.18

Det blåser kraftig i Oppdal og det er varslet fortsatt kraftig vind frem til i morgen utpå dagen. Ved observasjon av trær som har falt på linjer eller lignende, hold avstand og ta kontakt med vakta på 72421603. Det er livsfarlig å berøre gjenstander i kontakt med linjenettet. Ta også gjerne kontakt ved observasjon av blinking i lys. Dette kan være en indikasjon på en potensiell feil i området.