SNØVESGRENDA

Det har pågått arbeid i Snøvesgrenda. I forbindelse med graving av fiber har Oppdal Everk lagt om deler av strømforsyningen til kabel, slik at noe av luftledningsnettet kan demonteres.