Tilbake

Justering av nettleie 1.7.2016

Vi setter ned nettleien med 2 øre/kWh fra 1.7.2016! Oversikt over nettleie finner du under Avtaler.