STRØMUTKOBLING 09.08.16

Det blir strømutkobling i området Røsslyngvegen, Røllikvegen, samt deler av Tranevegen og Tiurvegen tirsdag 09.08.16. Utkoblingen blir foretatt 12:30 og har en varighet på ca. en time. Årsak er nødvendig arbeid på transformator og lavspentnett.

Det blir også en utkobling ved Egga kl. 12:15 med varighet ca. 30 minutter. Dette på grunn av omlegging til ny transformator.