Arbeid ved Festavollan

I dag har vi skiftet en lavspentstolpe og flyttet over strømkabler ved Festavollan for å muliggjøre påbygg til en hytte.