BEFARING AV LINJENETT MED HELIKOPTER

Det er planlagt lavtflyging med helikopter over høyspent linjenett i uke 19. Områder som skal befares er Sentrum-Skoremsbrua, Båggåstronda-Spæla og Vangslia-Skarvegen. Bakgrunn for befaring er å avdekke eventuelle svakheter på strømnettet og slik unngå unødvendig utfall av strømforsyning. Ved spørsmål ta kontakt på tlf 480 16 965.